Portal www.motorsportnews.pl oraz newsletter motorsportnews.pl to usługi realizowane przez firmę Michał Horodeński z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielone Zacisze 1/275, 03-294 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5241489436, numer Regon: 016373496, zwana dalej Agencją.

Agencja przygotowuje informacje prasowe o tematyce motoryzacyjnej oraz motorsportowej i udostępnia je redakcjom prasowym (prasa, internet, TV) do bezpłatnego wykorzystania w celach redakcyjnych.

Agencja bezpłatnie udostępnia treści oraz multimedia z zastrzeżeniem wykorzystania ich wyłącznie w celach redakcyjnych, z wyraźnym podpisaniem źródeł i autorów tych treści.

Zabronione jest wykorzystywanie udostępnianych przez Agencję jakichkolwiek treści w celach innych niż redakcyjne, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych.